İş Akışları

2547 Sayılı Kansu’nun 31.  Ve 40. Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İş Akış Şeması

Akademik Takvim Hazırlama İş Akış Şeması

Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması İş Akış Şeması

Anasanat Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması İş Akış Şeması

Ders Görevlendirme İş Akış Şeması

Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması

Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

Doğrudan Temin Mal Hizmet Alımı İş Akış Şeması

Ek Ders Ücreti Ödemeleri İş Akış Şeması

Elektronik İmza Alım Süreci İş Akış Şeması

Fakülte Disiplin Kurulu İş Akış Şeması

Fakülte Sekreteri Vekâlet Bırakma İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Doktor Öğretim Üyesi Üye Seçimi İş Akış Şeması

Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması

İlk Atama Araştırma Görevlisi İş Akış Şeması

İlk Atama Dr. Öğr. Üyesi Alımı İş Akış Şeması

İş Yeri Tescil İşlemleri İş Akış Şeması

Kısmı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Şeması

Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması

Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

Muayene Komisyonu Alt Süreç İş Akış Şeması

Müfredat Ders Planı Belirleme Değişikliği İş Akış Şeması

Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma İş Akış Şeması

Öğretim Üyesi Dışında İşe Alma İş Akış Şeması

Personel İşe Başlama İş Akış Şeması

Personel İşten Ayrılma İş Akış Şeması

Personel Maaşı İş Akış Şeması

Sayım ve Devir İşlemleri İş Akış Şeması

Sınav Ücretleri İşlemleri İş Akış Şeması

Tahakkuk İşlemleri İş Akış Şeması

Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Şeması

Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Şeması

Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Şeması

 

 

Menüyü Kapat